• Górnictwo

  Rekrutacje

 • Górnictwo

  Rekrutacje

 • SRGC
  Chorzów

Agencja zatrudnienia

Można wyróżnić dwie główne usługi – usługę outsourcingu personalnego oraz usługę pracy tymczasowej.

Outsourcing personalny zwany jest również zatrudnieniem zewnętrznym. Wiąże się z korzystaniem przez klienta z zewnętrznych personalnych zasobów. Taka forma zatrudnienia polega na nawiązaniu stosunku pracy pracowników z macierzystym pracodawcą, który wypłaca pracownikowi wynagrodzenie i sprawuje władcze uprawnienia pracodawcy, przy jednoczesnym wykonywaniu pracy przez pracowników u klienta.

Firma świadcząca wyżej opisaną usługę odpowiada za efekt wykonywanej czynności przez osoby delegowane do klienta oraz za zarządzanie tymi osobami. Outsourcing personalny, jako sposób zatrudniania personelu, to wymierne korzyści takie jak:

• oszczędność czasu,
• niższe koszty wynagrodzeń,
• elastyczność w obsadzaniu stanowisk,
• redukcja kosztów związanych z absencjami urlopowymi i chorobowymi.

Należy również zwrócić uwagę na to, że w przypadku outsourcingu personalnego klient rozlicza się z partnerem zewnętrznym z faktycznie przepracowanych godzin pracowników i nie ponosi kosztów przestojów. Klient korzystający z takiej formy zatrudnienia nie przejmuje się kosztami administracyjnymi: wydatkami na rekrutację personelu czy kontrolę wykonanej usługi.

Pozwala to na skoncentrowanie się na głównych celach biznesowych w czasie, gdy pracownicy outsourcingowi wykonują pracę pod nadzorem firmy zewnętrznej.

Praca tymczasowa

Inaczej prezentuje się usługa delegowania pracowników na zasadach pracy tymczasowej. Pracownicy tymczasowi mogą być delegowani wyłącznie na warunkach opisanych szczegółowo w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i wyłącznie przez agencję zatrudnienia, która uzyskała specjalny certyfikat i prowadzi działalność w zakresie pracy tymczasowej.

Istotnym jest, że w przypadku korzystania z pracowników tymczasowych to klient decyduje o zadaniach delegowanej osoby, organizuje pracę tej osoby i nią zarządza, jednocześnie odpowiada za motywację i efekty działań. Praca tymczasowa wykonywana jest pod nadzorem i kierownictwem klienta.

W przypadku pracy tymczasowej umowy pracowników są umowami trójstronnymi i również klient odpowiada za zapisy tych umów. W przypadku pracowników tymczasowych musi być spełniona zasada równego traktowania, co oznacza, że pracownik tymczasowy nie może być traktowany gorzej niż stały pracownik klienta.

Usługa pracy tymczasowej pozwala przede wszystkim dopasować poziom zatrudnienia personelu do bieżących potrzeb oraz daje możliwość obniżenia wskaźników absencji chorobowej i urlopowej. Równie ważnym jest fakt, że agencja pracy tymczasowej przejmuje na siebie czasochłonny i kosztowny proces rekrutacji oraz odpowiada za obsługę kadrowo-płacową.

Praca tymczasowa daje możliwość dostępu do kandydatów o wymaganych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym w szybkim czasie.

Co robimy
 • Górnictwo
  Górników we wszystkich specjalnościach.

 • Pracownicy
  Dla innych gałęzi przemysłu i handlu
 • Rekrutacja
  Specjalizujemy się w rekrutacji pracowników fizycznych.
Kontakt
Dane adresowe

Specjalistyczne Roboty Górnicze Chorzów Sp. z o.o.

ul.Metalowców 13

41-500 Chorzów

tel.32 345 2052

Email: biuro@srgchorzow.pl

Godziny pracy

Poniedziałek: 8 do 14

Wtorek: 8 do 14

Środa: 8 do 14

Czwartek: 8 do 14

Piątek: 8 do 14

Sobota: Zamknięte

Niedziela: Zamknięte